Aktualności


Strażackie Święto W Krzeszowicach


W dniu 2 maja Ochotnicze Straże Pożarne z Krzeszowic oraz z Osiedli Czatkowice i Żbik obchodziły dzień patrona . św. Floriana. Specjalną okazją było poświęcenie nowego sztandaru i samochodu . drabiny dla OSP Krzeszowice. Sztandar ufundował prezes honorowy OSP Krzeszowice . dh Marian Klocek, a samochód zakupiono ze środków Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowicach, która w wydała na ten cel kwotę 5 tys. zł.

Przed mszą wieczorną, na dziedzińcu kościelnym ksiądz Proboszcz Andrzej Szczotka poświęcił drabinę samochodową Magirus i nowy sztandar. Sam fundator, ze względu na stan zdrowia nie mógł wręczyć sztandaru, wobec czego . w imieniu druha Mariana Klocka naczelnikowi OSP w Krzeszowicach . Stanisławowi Mirkowi sztandar, zgodnie z regu- laminem, przekazał prezes OSP Wł.Ziębiński wyrażając nadzieję, że będzie to znak jedności i solidarności strażaków. Od naczelnika sztandar odebrał poczet sztandarowy. Ceremonię swoją obecnością uświetnili: p.Marta Sobczyk . Przewodnicząca Rady Miejskiej p. Czesław Bartl . Burmistrz Gminy, dh.Łukasz Smółka . Dyrektor Biura Oddziału Woje- Wódzkiego Związku OSP, dh.Mieczysław Odrzywołek . Komendant Miejsko-Gminnego Związku OSP oraz poczty sztandarowe i druhowie z Czatkowic i Żbika. Uroczystość poprowadził dh Tadeusz Odrzywołek . zastępca komendanta ZMG ZOSP. Po Mszy Św., nastąpiło uroczyste przekazanie przez Burmistrza kluczyków I dowodu rejestracyjnego samochodu . naczelnikowi OSP, który przyrzekł utrzymywać sprzęt w stałej gotowości operacyjnej. Następnie kolumna strażaków udała się na plac przed budynkiem strażnicy w Krzeszowicach, gdzie odbył się chrzest samochodu. Matką chrzestną zgodziła się zostać p. Marta Sobczyk. Autodrabina otrzymała imię KLOMA. Butelka szampana została rozbita od pierwszego uderzenia.

Autodrabina, sprzęt absolutnie wyjątkowy w ochotniczych strażach pożarnych będzie służyć przede wszystkim dla ułatwienia czynności ratowniczych prowadzonych przez strażaków /obcinanie gałęzi i cięcie drzew po huraganie, usuwanie zagrożeń od niebezpiecznych owadów, wejście przez okno do zagrożonych mieszkań, podawanie wody w przypadku pożaru mieszkania usytuowanego powyżej parteru/. Może być także użyta do ratowania zagrożonych osób.

Wł. Ziębiński

 

 


web design by PWDesign| webmaster: Tworzenie stron