Aktualności


Zestawienie wyjazdów - pierwsze półrocze 2008 r.


Odnotowano 45 wyjazdów alarmowych, w tym:

30 wyjazdów do pożarów, z czego:

- pożary lasów i traw - 13 razy
- pożary magazynów, budynków produkcyjnych i zabudowań gospodarczych - 6 razy
- pożary śmietników - 4 razy
- pożary samochodów - 4 razy
- pożary słupów ogłoszeniowych - 2 razy
- pożar domu mieszkalnego - 1 raz
- pożar wagonu osobowego w pociągu - 1 raz
- pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego - 1 raz


Komentując powyższe zestawienie należy dodać:

Zaistniały dwa duże pożary /hurtownia i wytwórnia zniczy/ w gaszeniu których brało udział po kilkanaście jednostek straży. Akcje przebiegły bez zagrożenia dla ludzi i pozwoliły na uratowanie znacznej ilości składowanych materiałów Przynajmniej w 4 przypadkach /słupy ogłoszeniowe, śmietniki/ przyczyną pożaru było świadome podpalenie.

W wielu przypadkach tzw. "pożary traw" są na tyle małe, że właściciele, bądź mieszkańcy pobliskich domów mogliby je ugasić we własnym zakresie.

13 wyjazdów do innych zdarzeń, z czego:

- wypadki i kolizje drogowe - 8 wyjazdów
- usuwanie zwalonych drzew - 3 wyjazdy
- pomoc policji - 1 wyjazd
- usuwanie niebezpiecznych owadów - 1 wyjazd


Dwa wyjazdy były spowodowane fałszywym alarmem.
Średnio do jednego pożaru czy zdarzenia wyjeżdżało po 5 ratowników.
Czterokrotnie używano aparatów powietrznych do pracy w zadymionych pomieszczeniach..
Dwukrotnie udzielano pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków.Powrót


 

 


web design by PWDesign| webmaster: Tworzenie stron