Aktualności


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowicach. Numer ogłoszenia: 281948 - 2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >>


Powrót


 

 


web design by PWDesign| webmaster: Tworzenie stron