Aktualności


Sprawozdanie merytoryczne z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowicach za rok 2012


W 2012 roku ratownicy z OSP Krzeszowice byli alarmowani:
przez Miejskie Stanowisko Kierowania 135 razy
przez osoby prywatne 7 razy
przez Straż Miejską w Krzeszowicach 1 raz

OSP wzywana była do 143 akcji ratowniczo-gaśniczych, z czego:
72 razy wyjeżdżano do pożarów, w tym siedem wezwań było fałszywych.
71 razy likwidowano inne zdarzenia zagrażające życiu lub zdrowiu mieszkańców albo ich mieniu, z tego jedno wezwanie było niepotrzebne, a dwa fałszywe /do plamy oleju na drodze/

Gaszono pożary:

- traw i lasu 38 razy
- budynków i pomieszczeń gospodarczych 16 razy
- budynków mieszkalnych 5 razy
- kominów i sadzy w kominach 5 razy
- pojazdów i maszyn 4 razy
- po jednym: ścierniska kukurydzy, taśmociągu w zakładzie przemysłowym, płotu i do likwidacji zadymienia w mieszkaniu

W porównaniu do 2011 r ilość wezwań do pożarów wzrosła o 11, w tym do pożarów traw o 11. Taki wzrost notujemy co roku. Wiele z pożarów traw to podpalenia.

Wyjazdy do innych zdarzeń to:
- usuwanie zagrożeń od niebezpiecznych owadów 19 razy
usuwanie skutków wypadków i kolizji drogowych 16 razy
usuwanie zwalonych drzew i konarów 12 razy
usuwanie plam oleju na drogach 10 razy
- pompowanie wody z zalanych pomieszczeń 4 razy
- zabezpieczenie miejsca lądowania śmigłowca 3 razy
pomoc policji i pogotowiu w otwarciu drzwi 2 razy
po jednym wyjeździe do: zabezpieczenia zerwanej linii energetycznej, ściągnięcia kota z drzewa, ratowania zamkniętego w samochodzie dziecka, ratowania gołębia.

W 2012 r nastąpił znaczny wzrost ilości wyjazdów do usuwania zwalonych drzew i połamanych konarów nad drogami Utrzymuje się ciągle duża ilość wypadków drogowych często z poważnymi następstwami.

Poza prowadzonymi akcjami ratowniczymi druhowie z OSP Krzeszowice brali udział:
w ćwiczeniach przed zawodami 10 razy
w ewakuacjach szkół i przedszkoli 4 razy
w pokazach sprzętu dla dzieci i młodzieży 4 razy
w zawodach 2 razy
w uroczystościach religijnych 2 razy
wyjazd szkoleniowy do komory rozgorzeniowo-dymowej 1 raz
uroczystościach korporacyjnych 1 raz
Łącznie, w całym 2012 roku odnotowano w raportach 167 wyjazdów.

Praca sprzętu:
Wyjazdy samochodów do akcji:
Mercedes GBA 60 razy
Star GBA 41 razy
Ford GLRT 31 razy
Magirus SD ? 18 9 razy czas pracy 5 godz 20 minut
Jelcz GCBA 7 razy
ośmiokrotnie wyjeżdżano dwoma lub więcej samochodami.
autopompy pracowały 16 godz. 35 minut
motopompy Niagara i szlamowa pracowały 2 godz. 15 minut
agregat oddymiający pracował 35 minut
agregaty prądotwórcze pracowały 6 godz. 15 minut
piły spalinowe pracowały 3 godz 55 minut
odkurzacz do owadów pracował 1godz 20 minut
holmatro pracowało 80 minut na szkoleniu
zużyto 751 l oleju napędowego i 86,3 l benzyny
aparaty powietrzne pracowały 50 minut /przy dwu akcjach/
pianą gaszono jeden pożar, zużyto 25 l środka pianotwórczego sorbentów użyto 15 razy zużywając 166 kg
tłumicami gaszono 11 pożarów traw
przy pięciu pożarach użyto hydronetki. dwukrotnie użyto urządzeń do czyszczenia kominów, jeden raz aparatu do pomiaru stężenia szkodliwych gazów.

85 akcji OSP Krzeszowice prowadziła sama, 58 wspólnie z innymi jednostkami z gminy oraz z Państwową Strażą Pożarną.

Dwa razy udzielono kwalifikowanej pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym. Osoby te przekazano załogom karetek pogotowia.

Nie odnotowano żadnych awarii, ani poważnych usterek pracy sprzętu. Należy tu podziękować wszystkim druhom, którzy utrzymywali pojazdy i sprzęt w stałej gotowości.

141 akcji prowadzono w gminie Krzeszowice, jedną w Dulowej, jedną w Bukownie.
W Krzeszowicach prowadzono 69 akcji a pozostałe:
w Tenczynku 11 akcji
w osiedlu Czatkowice 15 akcji
w Nawojowej Górze 8 akcji
w Miękini 7 akcji
w Zalasie 6 akcji
w Czernej 4 akcje
w Rudnie, Dębniku, Filipowicach, Żbiku i Paczółtowicach po trzy akcje,
w Woli Filipowskiej 2 akcje,
w Nowej Górze, Dubiu, Frywałdzie, Ostrężnicy po jednej akcji

Odnotowano 39 wyjazdów do akcji w godz. rannych, 83 w godz. popołudniowych i 21 wyjazdów w nocy.

Najwięcej wyjazdów było w marcu? 19, najmniej we wrześniu i grudniu - po 5. 26 i 27 marca wyjeżdżano po 3 razy

W pierwszym kwartale prowadzono 36 akcji, w drugim 47, w trzecim 35 i w IV - 25 akcji.


Powrót


 

 


web design by PWDesign| webmaster: Tworzenie stron