Aktualności


Analiza działalności za rok 2011
Analiza działalności ratowniczo-gaśniczej
Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowicach za rok 2011


W 2011 roku ratownicy z OSP Krzeszowice byli alarmowani:
przez Miejskie Stanowisko Kierowania 118 razy
przez osoby prywatne 14 razy
OSP wzywana była do 132 akcji ratowniczo-gaśniczych, z czego:
65 razy wyjeżdżano do pożarów, w tym pięć wezwań było fałszywych.
67 razy likwidowano inne zdarzenia zagrażające życiu lub zdrowiu mieszkańców
albo ich mieniu.

Gaszono pożary:
- traw i lasu 27 razy
- budynków mieszkalnych 3 razy
- śmietników, ogniska 10 razy
- pustostanów 3 razy
- zabudowań gospodarczych 3 razy
- pojazdów ? 2 osobowe,ciężarowy,koparka,motorower 5 razy
- sadzy w kominie i zadymienie mieszkań 6 razy
- po jednym: wersalki w mieszkaniu prywatnym, skrzynki bezpiecznikowej.

W 2011 roku byliśmy także wezwani do likwidacji skutków wybuchu w piwnicy
budynku PKP w Krzeszowicach.
W porównaniu do 2011 r ilość wezwań do pożarów wzrosła o 10, w tym do pożarów traw
wzrosła o 7. Budzi zaniepokojenie wzrastająca ilość wezwań do pożarów sadzy w kominach, zadymionych mieszkań i podejrzeń zatruć tlenkiem węgla.
Ciągle mamy do czynienia z dużą ilością pożarów traw i śmietników. Wiele z nich to
podpalenia..

Wyjazdy do innych zdarzeń to:
- usuwanie zagrożeń od niebezpiecznych owadów 23 razy
- usuwanie skutków wypadków i kolizji drogowych 20 razy
- usuwanie zwalonych drzew i konarów 4 razy
- pompowanie wody z piwnic 2 razy
- zabezpieczenie miejsca lądowania śmigłowca 2 razy
- zabezpieczenia budynków /zerwany dach, włączony alarm/ 2 razy
- usuwanie plam oleju na drogach 3 razy
- pomoc policji i pogotowiu w otwarciu drzwi 4 razy
- stawianie na koła przewróconych samochodów osobowych 2 razy /5 pojazdów/
- po jednym wyjeździe do:
  - ulatniającego się gazu w budynku
  - ratowania osoby przygniecionej przez skrzynię ładunkową samochodu
  - zabezpieczenia zerwanej linii energetycznej
  - zabezpieczenia wycieku paliwa z cysterny kolejowej
  - usunięcia żywego węża z ogrodu.

W 2011 r nastąpił spadek o 30 % ilości wyjazdów do likwidacji zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu mieszkańców albo ich mieniu. Główną przyczyną tego spadku była stosunkowo spokojna pogoda, bez powodzi czy silnych wiatrów. Za to wzrosła o 150 % ilość wyjazdów do usuwania zagrożeń od niebezpiecznych owadów.
Utrzymuje się ciągle duża ilość wypadków drogowych z poważnymi następstwami.
Poza prowadzonymi akcjami ratowniczymi druhowie z OSP Krzeszowice brali udział:
- w zawodach 2 razy
- w zabezpieczeniu imprez w organizowanych w Krzeszowicach 1 raz
- w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 1 raz
- pokazy sprzętu oraz metod ratownictwa dla dzieci i młodzieży 4 razy
- w uroczystościach religijnych 5 razy
- wyjazd szkoleniowy do komory dymowej 1 raz
- pogrzeb członka OSP 1 raz

Łącznie, w całym 2011 roku odnotowano w raportach 147 wyjazdów.

Praca sprzętu:
- Wyjazdy samochodów do akcji:
- Star GBA 37 razy
- Ford GLRT 39 razy
- Magirus SD ? 18 14 razy czas pracy 3 godz 5 minut
- Jelcz GCBA 8 razy
- Mercedes GBA 46 razy
- ośmiokrotnie wyjeżdżano dwoma lub więcej samochodami.

91 akcji OSP Krzeszowice prowadziła sama, 41 wspólnie z innymi jednostkami z gminy
oraz z Państwową Strażą Pożarną.

autopompy pracowały 15 godz. 15 minut
pianą gaszono trzy pożary, zużyto 60 l środka pianotwórczego
motopompy Niagara i szlamowa pracowały 2 godz. 20 minut
agregat oddymiający pracował 10 minut
agregaty prądotwórcze pracowały 7 godz. 15 minut
piły spalinowe pracowały 35 minut
odkurzacz do owadów pracował 2 godz 45 minut
holmatro pracowało 50 minut
aparaty powietrzne pracowały 55 minut
sorbentów użyto 13 razy zużywając 204 kg
gaśnic użyto 2 razy
tłumicami gaszono 14 pożarów
przy dwu pożarach użyto hydronetki.
dwukrotnie użyto urządzeń do czyszczenia kominów, jeden raz aparatu do pomiaru stężenia
szkodliwych gazów.

Osiem razy udzielono kwalifikowanej pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym, w tym dwukrotnie podano tlen. Osoby te przekazano załogom karetek pogotowia.


Nie odnotowano żadnych awarii, ani poważnych usterek pracy sprzętu. Należy tu podziękować wszystkim druhom, którzy utrzymywali pojazdy i sprzęt w stałej
gotowości.

Wszystkie akcje prowadzono w gminie Krzeszowice,
W Krzeszowicach prowadzono 89 akcji a pozostałe:
w Tenczynku 16 akcji
w osiedlu Czatkowice 7 akcji
w Woli Filipowskiej 2 akcje
w Nawojowej Górze 5 akcji
w Dubiu 3 akcje
w Filipowicach 2 akcje
w Miękini 2 akcje
w Dębniku, Zalasiu, w Osiedlu Żbik,w Czernej, Paczółtowicach i Siedlcu po 1 akcji

Odnotowano 48 wyjazdów do akcji w godz. rannych, 69 w godz. popołudniowych
i 15 wyjazdów w nocy.
Najwięcej wyjazdów było w kwietniu i sierpniu? po 21, najmniej w grudniu ? tylko 4.
Jedenastego sierpnia wyjeżdżano 5 razy
W pierwszym kwartale prowadzono 27 akcji, w drugim 45, w trzecim 52 i w IV ? 21 akcji.
Powrót


 

 


web design by PWDesign| webmaster: Tworzenie stron