Aktualności


Tani sposób pomocy dla Straży Pożarnej w Krzeszowicach


Tani sposób pomocy dla Straży Pożarnej w Krzeszowicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowicach istnieje od 1891 roku. W czasie swojej nieprzerwanej działalności strażacy nigdy nie odmówili pomocy mieszkańcom miasta i gminy w ratowaniu zagrożonego życia i mienia. Zmieniały się rodzaje zagrożeń, zmieniały się warunki działania i wyposażenie OSP w samochody i sprzęt, pozostawała jednak niezmiennie solidarna potrzeba niesienia pomocy naszym współmieszkańcom oczekującym na ratunek. W 2010 r, także dzięki wpłatom 1% z Waszych podatków zakupiliśmy dwa aparaty powietrzne oraz detektor gazów szkodliwych za kwotę 9tys. zł. W związku ze wzrastającą liczbą zatruć i zaczadzeń, taki sprzęt jest niezbędny. W 2011 chcemy wymienić średni samochód gaśniczy STAR GBA, który jest mocno wyeksploatowany lub, gdy nie uzbieramy wystarczającej ilości pieniędzy - wyremontować go. Dla tego też prosimy o wsparcie.

 

Można to zrobić bardzo prosto

Z kwoty wpisanej do rubryki „podatek należny” w druku PIT, /w PIT - 37 będzie to rubryka 112/ należy obliczyć 1% czyli jedną setną. Wyliczoną kwotę należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół i wpisać do odpowiedniej rubryki druku PIT. W PIT 37 będzie to rubryka 126. Należy też wpisać nazwę organizacji pożytku publicznego czyli Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowicach oraz numer KRS czyli 0000132381. Na tym rola wpłacającego się kończy. Resztę wykona Urząd Skarbowy. W okresie międzywojennym, w tzw „strażactwie ochotniczym” obowiązywało hasło „straż dla wszystkich – wszyscy dla straży”. Naszym zdaniem to powiedzenie nie straciło nic na swojej aktualności więc z pświęceniem realizujemy jego pierwszą część

Sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie finansowe za 2010r.
Bilans na dzień 31.12.2010Powrót


 

 


web design by PWDesign| webmaster: Tworzenie stron