Aktualności


Analiza działalności ratowniczo-gaśniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowicach za rok 2010


W 2010 roku ratownicy z OSP Krzeszowice byli alarmowani:
- przez Miejskie Stanowisko Kierowania 145 razy
- przez osoby prywatne 8 razy
- przez Urząd Miejski w Krzeszowicach 3 razy

OSP wzywana była do 151 akcji ratowniczo-gaśniczych, z czego:
- 55 razy wyjeżdżano do pożarów, w tym cztery wezwania były fałszywe
- 101 razy likwidowano inne zdarzenia zagrażające życiu lub zdrowiu mieszkańców albo ich mieniu.

Gaszono pożary:

- traw 20 razy
- budynków mieszkalnych 8 razy
- śmietników 4 razy
- obiektów przemysłowych 3 razy
- altanek działkowych 3 razy
- podkładów kolejowych 3 razy
- samochodów 2 razy
- sadzy w kominie 2 razy
po jednym: kotłowni w budynku prywatnym, zabudowań gospodarczych, gałęzi ,lasu, elektrowozu, pralki automatycznej w mieszkaniu i skrzynki bezpiecznikowej.
W 2010 roku były dwa groźne pożary domów mieszkalnych w Krzeszowicach i Czernej.
Ponadto trzykrotnie byliśmy wzywani do zadymionych mieszkań. Łączna ilość wyjazdów do pożarów związanych z domami mieszkalnymi, mieszkaniami i ich wyposażeniem wyniosła 12, czyli trzy razy więcej niż w 2009 r.
Ciągle mamy do czynienia z dużą ilością pożarów traw i śmietników. Wiele z nich to podpalenia.

Wyjazdy do innych zdarzeń to:

usuwanie skutków wypadków i kolizji drogowych 35 razy
usuwanie zwalonych drzew i konarów 17 razy
usuwanie podstopień powodziowych i zabezpieczenie wałów 10 razy
- usuwanie zagrożeń od niebezpiecznych owadów 9 razy
- pompowanie wody z piwnic 5 razy
- zabezpieczenie miejsca lądowania śmigłowca 4 razy
usuwanie sopli lodu i nawisów śniegu 4 razy
usuwanie plam oleju na drogach 3 razy
pomoc policji i pogotowiu w otwarciu drzwi 3 razy
odkopywanie i wyciąganie zasypanego śniegiem samochodu 2 razy
po jednym wyjeździe do:
- zabezpieczenia zerwanej linii wysokiego napięcia
- usunięcia nawisu skał
- zabezpieczenia uszkodzonej rury gazowej
- usunięcia wystających z płyty drogowej prętów zbrojeniowych
- pomoc w zniesieniu chorego pacjenta
- wyciągnięcia z błota karetki pogotowia ratunkowego
- ratowania potrąconej przez pociąg kobiety
- pomocy w udaremnieniu próby samobójczej
- ściągnięcia z dachu kota

W 2010 r nastąpił wzrost o ponad 50 % ilości wyjazdów do likwidacji skutków kolizji drogowych. Trzeba dodać, że następstwa tych zdarzeń są coraz bardziej poważne, coraz częściej należy używać urządzeń holmatro. W 2010 r 5 razy trzeba było wycinać osoby zakleszczone w pojazdach po wypadku.
Zmniejszyła się natomiast ilość wezwań do likwidacji zagrożeń od niebezpiecznych owadów.
Poza prowadzonymi akcjami ratowniczymi druhowie z OSP Krzeszowice brali udział:

w zawodach i ćwiczeniach - 1 raz
w zabezpieczeniu imprez w organizowanych w Krzeszowicach 4 razy
w Wielkiej Orkiestrze świątecznej Pomocy 1 raz
w uroczystościach pogrzebowych 1 raz
w uroczystościach korporacyjnych 4 razy
w uroczystościach religijnych 3 razy
udzielono pomocy przy naprawie syreny w jednostce OSP w Żbiku

Łącznie, w całym 2010 roku odnotowano w raportach 171 wyjazdów.
Praca sprzętu:

Wyjazdy samochodów do akcji:
Star GBA 39 razy
Ford GLRT 58 razy
Magirus SD - 18 15 razy
Jelcz GCBA 6 razy
Mercedes GBA 51 razy
Jedenastokrotnie wyjeżdżano dwoma lub więcej samochodami.
Do dużego pożaru budynków mieszkalnych w Krzeszowicach zadysponowano 4 samochody z 14-ma ratownikami z OSP Krzeszowice.
autopompy pracowały 13 godz. 10 minut
motopompy Niagara i szlamowa pracowały 11 godz. 55 minut
agregat oddymiający pracował 65 minut
agregaty prądotwórcze pracowały 5 godz. 20 minut
piły spalinowe pracowały 3 godz. 15 minut
odkurzacz do owadów pracował 60 minut
holmatro pracowało 2 godz. 20 minut
aparaty powietrzne pracowały 60 minut
wciągarka samochodowa pracowała 15 minut
sorbentów użyto 17 razy zużywając 160 kg
gaśnic użyto 3 razy
tłumicami gaszono 12 pożarów
jeden pożar ugaszono hydronetką.

Dwa razy udzielono kwalifikowanej pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym w wypadkach i jeden raz osobie poparzonej przy pożarze. Osoby te przekazano załogom karetek pogotowia.

Nie odnotowano żadnych awarii, ani poważnych usterek pracy sprzętu. Należy tu podziękować wszystkim druhom, którzy utrzymywali pojazdy i sprzęt w stałej gotowości.
151 akcji prowadzono w gminie Krzeszowice, dwie na terenie gminy Zabierzów, dwie w gminie Czernichów i jedną w Krakowie. W Krzeszowicach prowadzono 88 akcji a pozostałe:

w Tenczynku 9 akcji
w osiedlu Czatkowice 7 akcji
w Woli Filipowskiej 11 akcji
w Nawojowej Górze 4 akcje
w Dębniku 5 akcji
w Filipowiczach 4 akcje
w Sance, Zalasiu, Rudnie i w Osiedlu Żbik po 3 akcje
w Czernej, Paczółtowicach i Siedlcu po 2 akcje
w Nowej Górze, Miękini, Dubiu, na autostradzie i na trasie od Nawojowej Góry do Paczółtowic po 1 akcji

Odnotowano 49 wyjazdów do akcji w godz. rannych, 81 w godz. popołudniowych i 26 wyjazdów w nocy.
Najwięcej wyjazdów było w maju - 29, najmniej w listopadzie - tylko 9.
W pierwszym kwartale prowadzono 33 akcji, w drugim 51, w trzecim 41 i w IV - 31 akcji.


Powrót


 

 


web design by PWDesign| webmaster: Tworzenie stron